Avainapteekki  Olemma Facebookissa

rotia terveytee tamperelaisin apteekki

-

Lääkityksen tarkistus Inhalaatiohoidon tarkistus

Lääkejätteiden vastaanotto

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin
Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.
 
Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.
Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa.
 
Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö
perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

 

Palauta lääkejätteet näin

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa oleviatabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan.
 • Palauta lääkeaerosolit erillisessä muovipussissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässämuovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit,sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
 • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esim. metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen,kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin. Huonosti pakattuina pistoriski!
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareitasekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja,hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).
 • Mainitse apteekissa, jos palautettava lääkejäte sisältään jodia, elohopeaa tai ruiskuja ja neuloja!

Teksti:Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry 5.4.2013.
Päivitetty soveltuvin osin 21.5.2015 vastaamaan Ekokemin antamia lajitteluohjeita.

Palvelemme
tänään

Tesomalla 8.30 - 20:00
Villilässä 9.30 - 17