Tee valtuutus Suomi.fi -palvelussa

SÄHKÖINEN VALTUUTUS JA ASIOINTI APTEEKISSA?

Sähköisellä valtakirjalla asiointi apteekeissa on mahdollista kesäkuusta 2019 alkaen.
Tee valtuutus Suomi.fi palvelussa
– Täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön Suomi.fi–valtuuksissa apteekkiasiointia varten.
– Puolesta-asiointiei ole mahdollista, jos valtuutettu tai valtuuden antaja on edunvalvonnan alainen.
– Annettu valtuutus käy kaikissa Suomen apteekeissa ja jatkossa se toimii myös verkkoapteekissa.
– Suomi.fi–valtuuksista voidaan tarkistaa myös alaikäisen ja huoltajan huoltajuussuhde

Apteekissa valtuutettu
– voi–noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
– pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista–pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
– antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa–pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
Sähköisen valtuutuksen perusteella puolesta-asiointioikeus on siis laajempi kuin aikaisemman suostumuslomakkeen tai pelkän Kela-kortin/potilasohjeen perusteella.