Lääkkeiden annosjakelu ja lääkehoidon tukipalvelu

Annosjakelu osana turvallista lääkehoitoa

 

Annosjakelun ja lääkehoidon tukipalvelun tavoitteena on parantaa lääketurvallisuutta ja tuoda asiakkaalle säästöjä lääkekustannuksiin.

Annosjakelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy lisäksi potilaan lääkityksen tarkistus, päällekkäisyyksien ja mahdollisten yhteensopimattomuuksien karsiminen yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilasta hoitavan henkilökunnan kanssa.

Annosjakelupussien avulla lääkkeiden ottoajankohdat on helppo muistaa ja annostus on aina reseptin mukainen.

Turvallinen lääkehoidon tukipalvelu pitää sisällään myös ajan tasalla olevan lääkekortin. Palvelun yhteydessä päivitetään myös jatkuvasti tasalla pidettävä, potilaalle säännöllisesti toimitettava lääkityskortti.

Palvelun hinta on asiakkaalle 8,50 € / viikko, josta on tietyin edellytyksin mahdollista saada Kela-korvausta 1,26 € / viikko.