Lääkejätteiden vastaanotto

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin


Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.

Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejätteet näin

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksista.
 • Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa liuskoista. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit muovinkeräykseen.
 • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan.
 • Palauta lääkeaerosolit erillisessä muovipussissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässämuovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine-voiteet ja -liuokset.
 • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esim. metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen,kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin. Huonosti pakattuina ne ovat pistoriski!
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).
 • Mainitse apteekissa, jos palautettava lääkejäte sisältään jodia, elohopeaa tai ruiskuja ja neuloja!

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry 5.4.2013. Päivitetty soveltuvin osin v. 2021 vastaamaan Ekokemin antamia lajitteluohjeita.