Avainapteekki  Olemma Facebookissa

rotia terveytee tamperelaisin apteekki

-

Lääkityksen tarkistusInhalaatiohoidon tarkistusLääkkeenoton muistutuspalvelu

Lääkehoidon tukipalvelu, lääkkeiden annosjakelu

Lääkehoidon tukipalvelun tavoitteena on parantaa lääketurvallisuutta ja tuoda asiakkaalle säästöjä lääkekustannuksiin.

Palvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy lisäksi potilaan lääkityksen tarkistus, päällekkäisyyksien ja mahdollisten yhteensopimattomuuksien karsiminen yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilasta hoitavan henkilökunnan kanssa sekä ajan tasalla pidettävä, potilaalle säännöllisesti toimitettava lääkityskortti.

Palvelun hinta on asiakkaalle 8 € / viikko, josta on tietyin edellytyksin mahdollista saada Kela-korvausta 1,26 € / viikko.

Palvelemme
tänään

Tesomalla 9 - 19
Villilässä 9.30 - 18.30

Ajankohtaista!

Apteekin pysäköintijärjestelyt muuttuvat!

Apteekin takana oleva pysäköintialue jää
pois käytöstä 15.3. alkaen.
LISÄTIETOA PARKKIPAIKOISTA

pysakointi