Avainapteekki  Olemma Facebookissa

rotia terveytee tamperelaisin apteekki

-

Lääkityksen tarkistus Inhalaatiohoidon tarkistus

Mitä ny?!

Tee valtuutus Suomi.fi palvelussa

Sähköinen valtuutus ja asiointi apteekissa?

Sähköisellä valtakirjalla asiointi apteekeissa on mahdollista kesäkuusta 2019 alkaen.
Tee valtuutus Suomi.fi palvelussa
- Täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön Suomi.fi–valtuuksissa apteekkiasiointia varten.
- Puolesta-asiointiei ole mahdollista, jos valtuutettu tai valtuuden antaja on edunvalvonnan alainen.
- Annettu valtuutus käy kaikissa Suomen apteekeissa ja jatkossa se toimii myös verkkoapteekissa.
- Suomi.fi–valtuuksista voidaan tarkistaa myös alaikäisen ja huoltajan huoltajuussuhde

valtuutus www

Apteekissa valtuutettu
- voi–noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
- pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista–pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
- antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa–pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
Sähköisen valtuutuksen perusteella puolesta-asiointioikeus on siis laajempi kuin aikaisemman suostumuslomakkeen tai pelkän Kela-kortin/potilasohjeen perusteella.

Palvelemme
tänään

TESOMALLA 8.30 - 20
Villilässä 9.30 - 18.30